Xu Shuzhi (Chinese, 2002)

姐弟行 by xu shuzhi

Xu Shuzhi

姐弟行, 2001

知心 by xu shuzhi

Xu Shuzhi

知心, 1980

迁乔 by xu shuzhi

Xu Shuzhi

迁乔, 1980

牧巡图 by xu shuzhi

Xu Shuzhi

牧巡图, 1990

行吟图 by xu shuzhi

Xu Shuzhi

行吟图, 1982