Xu Shuming (Chinese, 1900)

行书诗轴 by xu shuming

Xu Shuming

行书诗轴

untitled by cheng qinwang, xu shuming, guan furen and xu yongyi

Cheng Qinwang, Xu Shuming, Guan Furen and Xu Yongyi

Untitled