Xu Shucheng (Chinese, born )

红荷 (lotus) by xu shucheng

Xu Shucheng

红荷 (Lotus)

lotus pond by xu shucheng

Xu Shucheng

Lotus pond