Xu Shizhang (Chinese, 1954)

松下抚琴 草书宋诗四首 by xiao xun and xu shizhang

Xiao Xun and Xu Shizhang

松下抚琴 草书宋诗四首, 1943