Xu Shiying (Chinese, 1964)

行书 by xu shiying

Xu Shiying

行书, 1944

楷书 by xu shiying

Xu Shiying

楷书

章草 by xu shiying

Xu Shiying

章草

行书 by xu shiying

Xu Shiying

行书, 1931

书法 by xu shiying

Xu Shiying

书法, 1921

行书 by xu shiying

Xu Shiying

行书

calligraphy by xu shiying

Xu Shiying

Calligraphy

calligraphy by xu shiying

Xu Shiying

Calligraphy