Xu Shixiang (Chinese, 1941)

对联 (couplet) by xu shixiang

Xu Shixiang

对联 (couplet)