Xu Shaojiu (Chinese, )

花鸟 by xu shaojiu

Xu Shaojiu

花鸟

松鹰图 by xu shaojiu

Xu Shaojiu

松鹰图, 1974

人物 (figure) by xu shaojiu

Xu Shaojiu

人物 (Figure)

雄鹰 by xu shaojiu

Xu Shaojiu

雄鹰, 1974

逸足图 by xu shaojiu

Xu Shaojiu

逸足图

horse by xu shaojiu

Xu Shaojiu

Horse, 1946