Xu Mang Yao (Chinese, born )

再创造 by xu mang yao

Xu Mang Yao

再创造

stitch by xu mang yao

Xu Mang Yao

Stitch, 1990

nude by xu mang yao

Xu Mang Yao

Nude, 2004

nude by xu mang yao

Xu Mang Yao

Nude, 1990

recreation by xu mang yao

Xu Mang Yao

Recreation, 1991