Xu Linlu (Chinese, 2011)

蒲塘青趣 by xu linlu

Xu Linlu

蒲塘青趣

秋兴 by xu linlu

Xu Linlu

秋兴

芭蕉麻雀 by xu linlu

Xu Linlu

芭蕉麻雀

花鸟 by xu linlu

Xu Linlu

花鸟

清供图 by xu linlu

Xu Linlu

清供图

书法 by xu linlu

Xu Linlu

书法, 1978

葡萄草虫 by xu linlu

Xu Linlu

葡萄草虫

清供 by xu linlu

Xu Linlu

清供

幽香图 by xu linlu

Xu Linlu

幽香图

白梅 by xu linlu

Xu Linlu

白梅

诗意图 by xu linlu

Xu Linlu

诗意图

花卉 by xu linlu

Xu Linlu

花卉

花鸟 by xu linlu

Xu Linlu

花鸟

清趣图 by xu linlu

Xu Linlu

清趣图

山水 by xu linlu

Xu Linlu

山水

花卉 by xu linlu

Xu Linlu

花卉