Xu Kang and Xu Jian (Chinese)

horse by xu kang and xu jian

Xu Kang and Xu Jian

Horse, 2010

peonies by xu kang and xu jian

Xu Kang and Xu Jian

Peonies, 2010