Xu Jizhuang (Chinese, )

山花 by xu jizhuang

Xu Jizhuang

山花, 1978

报春图 by xu jizhuang

Xu Jizhuang

报春图

山花 by xu jizhuang

Xu Jizhuang

山花, 1978

山花 by xu jizhuang

Xu Jizhuang

山花, 1978

秋高图 by xu jizhuang

Xu Jizhuang

秋高图