Xu Jianbai (Chinese, born )

瓶花 by xu jianbai

Xu Jianbai

瓶花, 1996

海浪 by xu jianbai

Xu Jianbai

海浪, 1991

船 by xu jianbai

Xu Jianbai

船, 1956

女人体 by xu jianbai

Xu Jianbai

女人体, 1991

莲 by xu jianbai

Xu Jianbai

红玫瑰 by xu jianbai

Xu Jianbai

红玫瑰, 1993

剑兰花 by xu jianbai

Xu Jianbai

剑兰花, 1956

nude by xu jianbai

Xu Jianbai

Nude, 1991