Xu Jiachang (Chinese, )

蕉荫春色 by xu jiachang

Xu Jiachang

蕉荫春色, 1987