赏石 by xu hualing

Xu Hualing

赏石

香 by xu hualing

Xu Hualing

香 by xu hualing

Xu Hualing

春 by xu hualing

Xu Hualing

合成3 by xu hualing

Xu Hualing

合成3, 2008

香 by xu hualing

Xu Hualing

香, 2012

香 by xu hualing

Xu Hualing

香, 2004

aroma i by xu hualing

Xu Hualing

Aroma I, 2008

fragrance by xu hualing

Xu Hualing

Fragrance, 2005

发丝 by xu hualing

Xu Hualing

发丝

香 by xu hualing

Xu Hualing

香, 2005

之·间 by xu hualing

Xu Hualing

之·间, 2013

之·间 by xu hualing

Xu Hualing

之·间

之间·9 by xu hualing

Xu Hualing

之间·9, 2012

香·远方 by xu hualing

Xu Hualing

香·远方, 2012

aroma 2-10 by xu hualing

Xu Hualing

Aroma 2-10, 2006

aroma 3-11 by xu hualing

Xu Hualing

Aroma 3-11, 2004

之间 (between) by xu hualing

Xu Hualing

之间 (Between)