Xu Hongfei (Chinese, born )

summer day by xu hongfei

Xu Hongfei

Summer Day, 2009

Galerie Ora-Ora

Price on Request

duck negotiation by xu hongfei

Xu Hongfei

Duck Negotiation, 2008

Galerie Ora-Ora

Price on Request

rope skipping by xu hongfei

Xu Hongfei

Rope Skipping, 2008

Galerie Ora-Ora

Price on Request

early spring by xu hongfei

Xu Hongfei

Early Spring, 2009

Galerie Ora-Ora

Price on Request

morning glory by xu hongfei

Xu Hongfei

Morning Glory, 2009

Galerie Ora-Ora

Price on Request

outside the window by xu hongfei

Xu Hongfei

Outside the window, 2009

Galerie Ora-Ora

Price on Request

skater by xu hongfei

Xu Hongfei

Skater, 2013

Galerie Ora-Ora

Price on Request

game of golf by xu hongfei

Xu Hongfei

Game of Golf, 2013

Galerie Ora-Ora

Price on Request

sweet evening by xu hongfei

Xu Hongfei

Sweet Evening, 2012

Galerie Ora-Ora

Price on Request

story of spring by xu hongfei

Xu Hongfei

Story of Spring, 2010

Galerie Ora-Ora

Price on Request

recall by xu hongfei

Xu Hongfei

Recall, 2013

Galerie Ora-Ora

Price on Request

fun at the beach by xu hongfei

Xu Hongfei

Fun at the Beach, 2013

Galerie Ora-Ora

Price on Request

foreshore frolics by xu hongfei

Xu Hongfei

Foreshore Frolics, 2013

Galerie Ora-Ora

Price on Request

dance in the heaven by xu hongfei

Xu Hongfei

Dance in the Heaven, 2013

Galerie Ora-Ora

Price on Request

skating by xu hongfei

Xu Hongfei

Skating, 2013

Galerie Ora-Ora

Price on Request