Xu Gengshen (Chinese, 1893)

行书 by xu gengshen

Xu Gengshen

行书