Xu Fang (Chinese, 1694)

山水 by xu fang

Xu Fang

山水

竹石 by xu fang

Xu Fang

竹石, 1688

烟波江影 by xu fang

Xu Fang

烟波江影

秋山萧寺 by xu fang

Xu Fang

秋山萧寺

吴山纪游 by xu fang

Xu Fang

吴山纪游