Xu Dazhang (Chinese, 1914)

坚贞图 by xu dazhang

Xu Dazhang

坚贞图

坚贞图 by xu dazhang

Xu Dazhang

坚贞图