草虫竹石图 by xu chongsi

Xu Chongsi

草虫竹石图

海棠蝴蝶 by xu chongsi

Xu Chongsi

海棠蝴蝶

flowers and birds by xu chongsi

Xu Chongsi

Flowers and birds

untitled by xu chongsi

Xu Chongsi

Untitled

culinary ingredients by xu chongsi

Attributed to Xu Chongsi

Culinary ingredients