Xu Chengyao (Chinese, 1946)

隶书 by xu chengyao

Xu Chengyao

隶书, 1935