Xu Changming (Chinese, born )

松鹤长春图 (crane and pine trees) by cao jianlou, qiao mu, wu changye, xu changming, and wu qingxia

Cao Jianlou, Qiao Mu, Wu Changye, Xu Changming, and Wu Qingxia

松鹤长春图 (Crane and pine trees), 1995

松鼠葡萄 by cheng shifa, gu bingxin and xu changming

Cheng Shifa, Gu Bingxin and Xu Changming

松鼠葡萄, 1998

鹤舞腾风 by xu changming

Xu Changming

鹤舞腾风, 1983

猴 by xu changming

Xu Changming

春风得意 by xu changming

Xu Changming

春风得意

出工不出力 by xu changming

Xu Changming

出工不出力

松鼠葡萄 by cheng shifa, gu bingxin and xu changming

Cheng Shifa, Gu Bingxin and Xu Changming

松鼠葡萄

小放牛 by xu changming

Xu Changming

小放牛

戏外戏 by xu changming

Xu Changming

戏外戏

穆桂英败阵 by xu changming

Xu Changming

穆桂英败阵

时间的富翁 by xu changming

Xu Changming

时间的富翁

秋园德禽图 by xu changming

Xu Changming

秋园德禽图

cock by xu changming

Xu Changming

Cock

cock and plum by xu changming

Xu Changming

Cock and plum

戏水 by xu changming

Xu Changming

戏水, 1993

fish by xu changming

Xu Changming

Fish, 1998

untitled by cheng shifa, gu bingxin and xu changming

Cheng Shifa, Gu Bingxin and Xu Changming

Untitled