Xu Beiting (Chinese, 1993)

春江水暖 by xu beiting

Xu Beiting

春江水暖

松石图 by xu beiting

Xu Beiting

松石图, 1988

松树 by xu beiting

Xu Beiting

松树

岁寒之友 by xu beiting

Xu Beiting

岁寒之友

柱石乔松 by xu beiting

Xu Beiting

柱石乔松

松石图 by xu beiting

Xu Beiting

松石图

山水 by xu beiting

Xu Beiting

山水, 1985