猫 by xu beihong

Xu Beihong

eagle by xu beihong

Xu Beihong

Eagle, 1945

ducks by xu beihong

Xu Beihong

Ducks, 1947

ink on paper by xu beihong

Xu Beihong

Ink on Paper

back of nude beauty by xu beihong

School of Xu Beihong

Back of nude beauty

watercolour horses scroll by xu beihong

Attributed to Xu Beihong

Watercolour Horses Scroll

horse by xu beihong

Xu Beihong

Horse, 1943