Xu Beihong (Chinese, 1953)

雄鹰 by xu beihong

Xu Beihong

雄鹰

醒狮 by xu beihong

Xu Beihong

醒狮

牛 by xu beihong

Xu Beihong

牧牛图 by xu beihong

Xu Beihong

牧牛图

奔马 by xu beihong

Xu Beihong

奔马

寒雀图 by xu beihong

Xu Beihong

寒雀图, 1942

双喜图 by xu beihong

Xu Beihong

双喜图, 1946

鸴斯图 by xu beihong

Xu Beihong

鸴斯图

cat by xu beihong

Xu Beihong

Cat, 1946

猫 by xu beihong

Xu Beihong

墨猪 by xu beihong

Xu Beihong

墨猪, 1935

猫 by xu beihong

Xu Beihong

猫, 1936

双马图 by xu beihong

Xu Beihong

双马图

桑梓野猪图 by xu beihong

Xu Beihong

桑梓野猪图

猫石图 by xu beihong

Xu Beihong

猫石图

喜鹊 by xu beihong

Xu Beihong

喜鹊

奔马 by xu beihong

Xu Beihong

奔马

降福 by xu beihong

Xu Beihong

降福

四喜图 by xu beihong

Xu Beihong

四喜图, 1942

立马图 by xu beihong

Xu Beihong

立马图

cat by xu beihong

Xu Beihong

Cat