Xu Beihong (Chinese, 1953)

猫 by xu beihong

Xu Beihong

猫, 1936

双马图 by xu beihong

Xu Beihong

双马图

桑梓野猪图 by xu beihong

Xu Beihong

桑梓野猪图

猫石图 by xu beihong

Xu Beihong

猫石图

喜鹊 by xu beihong

Xu Beihong

喜鹊

奔马 by xu beihong

Xu Beihong

奔马

立马图 by xu beihong

Xu Beihong

立马图

cat by xu beihong

Xu Beihong

Cat

cat by xu beihong

Xu Beihong

Cat

chicken by xu beihong

Xu Beihong

Chicken

双马 by xu beihong

Xu Beihong

双马

信步闲庭 by xu beihong

Xu Beihong

信步闲庭

立马图 by xu beihong

Xu Beihong

立马图

行书 by xu beihong

Xu Beihong

行书, 1941