Xiao Zhongxiang (Chinese)

鱼乐图 江乡清夏 by wang yachen and xiao zhongxiang

Wang Yachen and Xiao Zhongxiang

鱼乐图 江乡清夏, 1943