Xiao Ruzhou (Chinese, )

行书 by xiao ruzhou

Xiao Ruzhou

行书