Xiao Ping (Chinese, born )

行书 镜片 纸本 by xiao ping and qi gong

Xiao Ping and Qi Gong

行书 镜片 纸本

壬诞 拙趣 镜片 纸本 by xu lele and xiao ping

Xu Lele and Xiao Ping

壬诞 拙趣 镜片 纸本

观瀑图 镜片 设色纸本 by fu ershi, xiao ping, and fu baoshi

Fu Ershi, Xiao Ping, and Fu Baoshi

观瀑图 镜片 设色纸本