Xiao Ping (Chinese, )

年年有余 by xiao ping

Xiao Ping

年年有余

春山翠色 by xiao ping

Xiao Ping

春山翠色

寒江独钓图 by xiao ping

Xiao Ping

寒江独钓图

春江水暖 by xiao ping

Xiao Ping

春江水暖

鱼乐图 by xiao ping

Xiao Ping

鱼乐图

橘颂 by xiao ping

Xiao Ping

橘颂, 1981

鱼乐图 by xiao ping

Xiao Ping

鱼乐图, 2002

水族图 by xiao ping

Xiao Ping

水族图, 1982

霞光露气 by xiao ping

Xiao Ping

霞光露气

山鬼 by xiao ping

Xiao Ping

山鬼

荷花 by xiao ping

Xiao Ping

荷花, 2003

人物 by xiao ping

Xiao Ping

人物

书法 by xiao ping

Xiao Ping

书法