Xiao Longshi (Chinese, 1990)

荷花 by xiao longshi

Xiao Longshi

荷花

清香 by xiao longshi

Xiao Longshi

清香

兰竹 by xiao longshi

Xiao Longshi

兰竹

空谷幽香 by xiao longshi

Xiao Longshi

空谷幽香

三友图 by xiao longshi

Xiao Longshi

三友图

清香 by xiao longshi

Xiao Longshi

清香, 1972

池塘清趣 by xiao longshi

Xiao Longshi

池塘清趣, 1982

荷花 (lotus) by xiao longshi

Xiao Longshi

荷花 (Lotus)

花鸟 by xiao longshi

Xiao Longshi

花鸟

荷塘 by xiao longshi

Xiao Longshi

荷塘

兰石牡丹 by xiao longshi

Xiao Longshi

兰石牡丹

菊花 by xiao longshi

Xiao Longshi

菊花, 1963

荷花 by xiao longshi

Xiao Longshi

荷花

兰草 by xiao longshi

Xiao Longshi

兰草

丝瓜 by xiao longshi

Xiao Longshi

丝瓜