Xiao Longshi and Xu Linlu (Chinese)

芭蕉公鸡 by xiao longshi and xu linlu

Xiao Longshi and Xu Linlu

芭蕉公鸡, 1959

兰竹图 (orchid and bamboo) by xiao longshi and xu linlu

Xiao Longshi and Xu Linlu

兰竹图 (Orchid and bamboo), 1953