Xiao Junxian (Chinese, 1949)

秋江叠翠 by xiao junxian

Xiao Junxian

秋江叠翠, 1943

策杖访友 by xiao junxian

Xiao Junxian

策杖访友

万林秋色 by xiao junxian

Xiao Junxian

万林秋色, 1928

菊花 by xiao junxian

Xiao Junxian

菊花, 1917

秋江图 by xiao junxian

Xiao Junxian

秋江图

夏山图 (recto-verso) by chen shizeng and xiao junxian

Chen Shizeng and Xiao Junxian

夏山图 (recto-verso)

溪山水阁图 by xiao junxian

Xiao Junxian

溪山水阁图

溪山小筑 by xiao junxian

Xiao Junxian

溪山小筑, 1926

山水 by xiao junxian

Xiao Junxian

山水

山水 by xiao junxian

Xiao Junxian

山水, 1944

溪山独钓 by xiao junxian

Xiao Junxian

溪山独钓

拟大涤子山水 by xiao junxian

Xiao Junxian

拟大涤子山水

溪山雨雾 by xiao junxian

Xiao Junxian

溪山雨雾, 1942

江乡清夏 by xiao junxian

Xiao Junxian

江乡清夏, 1942

岩畔佳卉 by xiao junxian

Xiao Junxian

岩畔佳卉, 1924

山水 by xiao junxian

Xiao Junxian

山水, 1946