Xiao Junxian (Chinese, 1949)

溪山幽居·花卉 (recto-verso) by liang gongyue and xiao junxian

Liang Gongyue and Xiao Junxian

溪山幽居·花卉 (recto-verso)

江干行吟·行书 (recto-verso) by yuan lizhun and xiao junxian

Yuan Lizhun and Xiao Junxian

江干行吟·行书 (recto-verso)

春江孤帆·楷书七言诗 (recto-verso) by fan zengxiang and xiao junxian

Fan Zengxiang and Xiao Junxian

春江孤帆·楷书七言诗 (recto-verso)

秋葵<br>flowers by xiao junxian

Xiao Junxian

秋葵
FLOWERS,
1945

雨竹图 by xiao junxian

Xiao Junxian

雨竹图, 1930

寒雨打窗 by xiao junxian

Xiao Junxian

寒雨打窗, 1941

万顷烟波 by xiao junxian

Xiao Junxian

万顷烟波, 1918

溪山静逸 by xiao junxian

Xiao Junxian

溪山静逸, 1928