壁画 by xiao gu

Xiao Gu

壁画

石窟 by xiao gu

Xiao Gu

石窟, 2006