2013 autumn art works by xiao kegang

2013 Autumn Art Works

Sep 29, 2013–Oct 20, 2013

A Thousand Plateaus Art Space
Chengdu, Sichuan China

2013 Autumn Art Works September 29 - October 20, 2013 Nicolas Grospierre
Catherine Melin
Chen Qiulin
He Gong
Ji Yiwei
Li Lang
Liu Chuan...

View Details
landscape-2011 spring exhibition by xiao kegang

Landscape-2011 Spring Exhibition

Mar 31, 2011–Apr 20, 2011

A Thousand Plateaus Art Space
Chengdu, Sichuan China

Exhibition Director: A Thousand Plateaus Art Space Participating Artists: Qiu Hongfeng, Qin Qi, Xiao Kegang, Yu Aijun, Zhu Bing, Zhang Xiangxi

View Details