Xiang Yuanbian (Chinese, 1602)

三清图 by xiang yuanbian

Xiang Yuanbian

三清图, 1109

墨竹 by xiang yuanbian

Xiang Yuanbian

墨竹

行书七言诗 by xiang yuanbian

Xiang Yuanbian

行书七言诗

竹石 by xiang yuanbian

Xiang Yuanbian

竹石

仿倪云林山水 by xiang yuanbian

Attributed to Xiang Yuanbian

仿倪云林山水, 1572

landscape by xiang yuanbian

Xiang Yuanbian

Landscape, 1576

古木丛篁图 by xiang yuanbian

Xiang Yuanbian

古木丛篁图

奇石菖蒲 by xiang yuanbian

Xiang Yuanbian

奇石菖蒲

秀石幽谷 by xiang yuanbian

Xiang Yuanbian

秀石幽谷

桂花盈香 (flower) by xiang yuanbian

Xiang Yuanbian

桂花盈香 (Flower)

泛舟图 by xiang yuanbian

Xiang Yuanbian

泛舟图, 1581

小园佳色 (flowers) by xiang yuanbian

Xiang Yuanbian

小园佳色 (Flowers)

竹石图 by xiang yuanbian

Xiang Yuanbian

竹石图

墨竹 (ink bamboo) by xiang yuanbian

Xiang Yuanbian

墨竹 (Ink bamboo)

虬枝丛篁 by xiang yuanbian

Xiang Yuanbian

虬枝丛篁

山水 by xiang yuanbian

Xiang Yuanbian

山水, 1571