Xiang Qijiu (Chinese, )

关帝像 by xiang qijiu

Xiang Qijiu

关帝像