Xiang Chunsheng (Chinese, born )

少女与猫 by xiang chunsheng

Xiang Chunsheng

少女与猫, 1994

水乡行 by xiang chunsheng

Xiang Chunsheng

水乡行, 1990

少女与猫 by xiang chunsheng

Xiang Chunsheng

少女与猫

村口 by xiang chunsheng

Xiang Chunsheng

村口, 2003

woman flower by xiang chunsheng

Xiang Chunsheng

Woman flower, 2007

annoyance by xiang chunsheng

Xiang Chunsheng

Annoyance, 1997

pick up shells by xiang chunsheng

Xiang Chunsheng

Pick up shells, 2004

abalone girl by xiang chunsheng

Xiang Chunsheng

Abalone girl, 1998

considering by xiang chunsheng

Xiang Chunsheng

Considering, 1997