waterfall by xian yudan

Xian Yudan

Waterfall, 1960