Xia Zhiding (Chinese, 1827)

枝头飞雀 by xia zhiding

Xia Zhiding

枝头飞雀

untitled by xia zhiding

Xia Zhiding

Untitled