Xia Yinqiao, Zhang Xing and Liu Haisu (Chinese)

黄山云图 (landscape) by xia yinqiao, zhang xing and liu haisu

Xia Yinqiao, Zhang Xing and Liu Haisu

黄山云图 (Landscape), 1990