Xia Shoutian (Chinese, 1937)

四屏 (in 4 parts) by zheng yuan, zhang qihou, gao zhenqiao, and xia shoutian

Zheng Yuan, Zhang Qihou, Gao Zhenqiao, and Xia Shoutian

四屏 (in 4 parts)

行草书 by xia shoutian

Xia Shoutian

行草书, 1931

书法 by xia shoutian

Xia Shoutian

书法

隶书 by xia shoutian

Xia Shoutian

隶书

篆书 (calligraphy) by xia shoutian

Xia Shoutian

篆书 (Calligraphy)

书法 by xia shoutian

Xia Shoutian

书法

书法 by xia shoutian

Xia Shoutian

书法

calligraphy by xia shoutian

Xia Shoutian

Calligraphy, 1931

calligraphy by xia shoutian

Xia Shoutian

Calligraphy