Xia Mianzun (Chinese, 1946)

书法 by xia mianzun

Xia Mianzun

书法

calligraphy by xia mianzun

Xia Mianzun

Calligraphy