Xia Bangzhen (Chinese, 1958)

忧思图 by xia bangzhen

Xia Bangzhen

忧思图, 1924

lady by xia bangzhen

Xia Bangzhen

Lady