spiritual as mountains, curated by dr wang chunchen hong kong by xia xiaowan

Spiritual as Mountains, curated by Dr Wang Chunchen Hong Kong

Mar 27, 2014–May 3, 2014

Pearl Lam Galleries
Hong Kong, China

SPIRITUAL AS MOUNTAINS Curated by Wang Chunchen Featuring works by Jizi, Lan Zhenghui, Su Xinping, Wang Huangsheng, Xia Xiaowan, Xu Bing, and Zhang Wie ...

View Details
xia xiaowan soliloquist by xia xiaowan

Xia Xiaowan Soliloquist

Sep 25, 2011–Nov 20, 2011

aye gallery
Beijing, China

Xia Xiaowan: Soliloquist Opening: 3 PM - 6 PM, September 25, 2011
Exhibition: September 25, 2011 - November 20, 2011 Soliloquy
Sitting at a d...

View Details
chinas revision by xia xiaowan

Chinas Revision

Nov 9, 2008–Jan 25, 2009

aye gallery
Beijing, China

fifteen artists from China Ludwig Museum in Koblenz of Germany, Co-organizer is aye gallery

View Details
early springnew works by xia xiaowan by xia xiaowan

Early SpringNew Works by Xia Xiaowan

May 20, 2008–Jun 29, 2008

aye gallery
Beijing, China

View Details