Xi Zhen (Chinese, 1884)

书法 by xi zhen

Xi Zhen

书法