X. Tianmin, T. Yi, Y. Zhizhen, Q. Qisun, C. Zhangfu, and X. Min (Chinese)

untitled by x. tianmin, t. yi, y. zhizhen, q. qisun, c. zhangfu, and x. min

X. Tianmin, T. Yi, Y. Zhizhen, Q. Qisun, C. Zhangfu, and X. Min

Untitled, 1941

Anhui YiHai Auctions Co., Ltd