Wu Zuoren (Chinese, 1997)

鹰 by wu zuoren

Wu Zuoren

骆驼 by wu zuoren

Wu Zuoren

骆驼

金鱼 by wu zuoren

Wu Zuoren

金鱼, 1978

双鸭图 by wu zuoren

Wu Zuoren

双鸭图

牦牛 by wu zuoren

Wu Zuoren

牦牛, 1977

雄鸡 by wu zuoren

Wu Zuoren

雄鸡, 1981

金鱼 by wu zuoren

Wu Zuoren

金鱼, 1978

金鱼群嬉 by wu zuoren

Wu Zuoren

金鱼群嬉

大漠 by wu zuoren

Wu Zuoren

大漠

和平 by wu zuoren

Wu Zuoren

和平, 1983

池趣图 by wu zuoren

Wu Zuoren

池趣图, 1980