a homeland reed pond by wu guanzhong

Wu Guanzhong

A homeland reed pond

lotus flowers by wu guanzhong

Wu Guanzhong

Lotus flowers, 1973

plum blossoms by wu guanzhong

Wu Guanzhong

Plum blossoms, 1973

blue crab by wu guanzhong

Wu Guanzhong

Blue crab, 1976

sketch by wu guanzhong

Wu Guanzhong

Sketch

chinese lotus flower by wu guanzhong

Wu Guanzhong

CHINESE LOTUS FLOWER