河塘图 镜框 by wu guanzhong

Wu Guanzhong

河塘图 镜框

山水 镜片 纸本 by wu guanzhong

Wu Guanzhong

山水 镜片 纸本

人体 立轴 纸本 by wu guanzhong

Wu Guanzhong

人体 立轴 纸本

abstracted landscape by wu guanzhong

Attributed to Wu Guanzhong

Abstracted landscape

小港 石版版画 by wu guanzhong

Wu Guanzhong

小港 石版版画

彩墨秋景图 by wu guanzhong

Wu Guanzhong

彩墨秋景图

高梁溪流 by wu guanzhong

Wu Guanzhong

高梁溪流, 1974

水边人家 by wu guanzhong

Wu Guanzhong

水边人家

房舍 by wu guanzhong

Wu Guanzhong

房舍

老青岛一隅 by wu guanzhong

Wu Guanzhong

老青岛一隅

buffaloes by wu guanzhong

Wu Guanzhong

Buffaloes, 1993

peaches by wu guanzhong

Wu Guanzhong

Peaches, 2000

野花 by wu guanzhong

Wu Guanzhong

野花, 1994

baumbestandenes ufer by wu guanzhong

Attributed to Wu Guanzhong

Baumbestandenes Ufer

江南居 限量 by wu guanzhong

Wu Guanzhong

江南居 限量

垦荒路上 by wu guanzhong

Wu Guanzhong

垦荒路上, 1960