Wu Daiqiu and Xiao Qianzhong (Chinese)

山水 by wu daiqiu and xiao qianzhong

Wu Daiqiu and Xiao Qianzhong

山水

landscape and calligraphy by wu daiqiu and xiao qianzhong

Wu Daiqiu and Xiao Qianzhong

Landscape and calligraphy