Wu Changshuo (Chinese, 1927)

花卉 (一件) by wu changshuo

Wu Changshuo

花卉 (一件)

花卉 (一件) by wu changshuo

Wu Changshuo

花卉 (一件)

红梅 (一件) by wu changshuo

Wu Changshuo

红梅 (一件)

杏花 (一件) by wu changshuo

Wu Changshuo

杏花 (一件)

书法 (一件) by wu changshuo

Wu Changshuo

书法 (一件)

岁朝清供 by wu changshuo

Wu Changshuo

岁朝清供

寿桃 by wu changshuo

Wu Changshuo

寿桃

紫绶 by wu changshuo

Wu Changshuo

紫绶

书法 片 by wu changshuo

Wu Changshuo

书法 片

书法 by wu changshuo

Wu Changshuo

书法

富贵神仙 by wu changshuo

Wu Changshuo

富贵神仙