Wu Daiqiu and Xiao Qianzhong (Chinese)

山水 by wu daiqiu and xiao qianzhong

Wu Daiqiu and Xiao Qianzhong

山水

Shanghai Jiatai Auction Co., Ltd.