Wen Jia (Chinese, 1583)

云阁流丹 by wen jia

Wen Jia

云阁流丹

秋山探幽 by wen jia

Wen Jia

秋山探幽

山水卷 by wen jia

Wen Jia

山水卷

行书诗扇 by wen jia

Wen Jia

行书诗扇

landscape by wen jia

Wen Jia

Landscape

春江垂钓 by wen jia

Wen Jia

春江垂钓

calligraphy by wen jia

Wen Jia

Calligraphy

深山仿友 by wen jia

Wen Jia

深山仿友