Wen Dian (Chinese, 1704)

草堂静坐图 立轴 纸本 by wen dian

Attributed to Wen Dian

草堂静坐图 立轴 纸本, 1694

8 landscape paintings by wen dian

Attributed to Wen Dian

8 Landscape Paintings

行书七言诗 by wen dian, jin kan, jiang shijie and sun yang

Wen Dian, Jin Kan, Jiang Shijie and Sun Yang

行书七言诗

山水 (四幅) (in 4 parts) by wen dian

Attributed to Wen Dian

山水 (四幅) (in 4 parts)

山水鱼舟 by wen dian

Wen Dian

山水鱼舟